Propovăduirea credincioasă

Când propovăduirea sfântă izvorăşte din sufletul celui credincios, râuri de apă vie curg din pântecele credincioşilor.

(Ioan 7, 38) Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.

Când propovăduirea sfântă izvorăşte din sufletul celui credincios, râuri de apă vie curg din pântecele credincioşilor. Căci ce este lăuntrul pântecelui, decât lăuntrul minţii? Cu alte cuvinte, o intenţie dreaptă, o sfântă dorire, smerenie către Dumnezeu şi milă către aproapele tău.

(Sfântul Grigorie cel Mare, Omilii la Iezechiel, 1.10, traducere pentru Doxologia.ro de Iosif Agaton)

De la același autor

Ultimele din categorie