Tatăl trimite pe Fiul, Fiul vă trimite pe voi

Domnul trimite apostolii Săi în lume, nu spre plăcerile ei, ci ca să sufere, aşa cum El Însuşi pentru aceasta a fost trimis.

(In. 20, 21) Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi.

Tatăl a trimis pe Fiul Său, hotărând să devină o persoană umană pentru răscumpărarea neamului omenesc. A dorit ca El să vină în lume pentru a suferi, cu toate că îşi iubea Fiul pe care L-a trimis să sufere.

Domnul trimite apostolii Săi în lume, nu spre plăcerile ei, ci ca să sufere, aşa cum El Însuşi pentru aceasta a fost trimis. Prin urmare, aşa cum Fiul este iubit de Tatăl şi totuşi este trimis să sufere, aşa sunt şi ucenicii iubiţi de Domnul, Care, cu toate acestea, îi trimite în lume să sufere.

(Sfântul Grigorie cel Mare,Evanghelia 40, Omilia 26, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)

De la același autor

Ultimele din categorie