Bucuria produsă în inimă de prezenţa lui Dumnezeu întrece orice plăcere omenească

Dumnezeu doreşte o inimă înfrântă şi smerită iar nu numai jertfe. O minte supusă şi ascultătoare, lipsă de mândrie, plină de umilinţă, aceasta dorește Dumnezeu... numai pe o inimă smerită se odihneşte Domnul.

Toate bunurile acestei vieţi aduc întotdeauna după ele o serie de tristeţi şi de amărăciuni, dar viaţa petrecută cu Dumnezeu, convorbirea cu El şi contemplarea bunurilor Lui depăşesc orice fericire şi bucurie, slavă şi mulţumire omenească. Bucuria produsă în inimă de prezenţa lui Dumnezeu întrece orice plăcere omenească şi cine se depărtează de El şi se întoarce la lume revine degrabă pocăit, plin de remuşcări, dându-şi seama ce a părăsit. Şi dacă El, Stăpânul milostiv, atunci când revenim la El ar arăta vreo supărare şi necaz, nici un suflet de sfânt nu s-ar fi mântuit, căci toţi au trecut prin astfel de încercări. Toţi au fost mântuiţi în mod gratuit şi nu după faptele lor, ci numai după întoarcerea sinceră a inimilor lor. Şi nu trebuie să ne încredem numai nevoinţelor noastre posturi şi privegheri, ci numai schimbării înţelegerii minţii şi inimilor noastre.

Dumnezeu doreşte o inimă înfrântă şi smerită iar nu numai jertfe. O minte supusă şi ascultătoare, lipsă de mândrie, plină de umilinţă, aceasta dorește Dumnezeu, iar nu fel de fel de nevoinţe. Desigur toate sunt folositoare şi bune numai dacă ne aduc la aceste stări sufleteşti. Numai smerenia învinge orice viclenie a diavolului şi numai pe o inimă smerită se odihneşte Domnul. Cel care a ajuns la smerenie şi se menţine cu tărie în ea, acela se transformă din om trupesc în om îngeresc.

El încă mai umblă printre oameni cu trupul, dar cu sufletul se află în ceruri, îşi împarte viaţa cu îngerii şi inima lui creşte mereu în iubirea lui Dumnezeu, sub semnul unei bucurii negrăite. De această dragoste nimeni nu se poate apropia înainte de a-şi curăţi inima prin pocăinţă şi râuri de lacrimi, prin umilinţă şimai ales prin harul şi ajutorul Duhului Sfânt.

(Sfântul Simeon Noul Teolog, Țelul vieții creștine, în vol. Comorile Pustiei, p. 165-166)

De la același autor

Ultimele din categorie