Sapă şi tu în tine însuţi!

Sapă şi tu în tine însuţi şi rânduieşte-ţi viaţa în aşa fel, încât să nu trebuiască apoi să o schimbi.

Sapă şi tu în tine însuţi şi rânduieşte-ţi viaţa în aşa fel, încât să nu trebuiască apoi să o schimbi. Nu este corect ca omul lui Dumnezeu, care are luminarea Sfântului Duh, să facă greşeli. Păcat înseamnă greşeală, scăpătare, în timp ce a regreta înseamnă pocăinţă. Nu schimb, nu corectez, nu fac greşeli, am ajuns invulnerabil. Atât cât îmi este mie cu putinţă, sunt dator cu adevărat să nu păcătuiesc, să nu dau greş, să nu fac greşeli. "A păcătui de două ori nu e a bărbatului înţelept" (Aforism al lui Menandru). E nevoie să devin înţelept, un om statornic, pentru ca viaţa mea să fie întărită, astfel încât Dumnezeu să nu fie în pericol să cadă la picoarele mele.

(Arhim. Emilianos Simonopetritul - Cuvânt despre trezvie. Tâlcuire la Sfântul Isihie)

Ultimele din categorie