Iisus Hristos – Vița de vie

Din tulpină răsar douăsprezece mlădițe pe care sunt pictați Sfinții Apostoli, cei care au propovăduit Evanghelia lui Hristos lumii întregi.

Această reprezentare are ca sursă de inspirație cuvintele Mântuitorului care, folosind un exemplu din lumea vegetală, le vorbește apostolilor despre relația dintre om și Dumnezeu și despre nevoia omului de a fi în comuniune cu Creatorul său: „Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 4-5).

În centrul icoanei, pe tulpina viței, este reprezentat Mântuitorul Iisus Hristos, binecuvântând cu ambele mâini. În dreptul pieptului Său stă deschisă Sfânta Evanghelie, la cuvintele Mântuitorului redate de Sfântul Evanghelist Ioan: „Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele!” (Ioan 15, 5).

Din tulpină răsar douăsprezece mlădițe pe care sunt pictați Sfinții Apostoli, cei care au propovăduit Evanghelia lui Hristos lumii întregi.

Datorită acestei asemănări pe care Mântuitorul o face între imposibilitatea mlădiței de a face rod de una singură și neputința omului de a face roade duhovnicești fără a fi în comuniune cu Hristos, vița de vie capătă un înțeles aparte. De aceea, ea este întâlnită frecvent în iconografia bizantină, cel mai adesea în pictura murală, ca element decorativ.

De la același autor

Ultimele din categorie