Ce sunt rugăciunile de exorcizare?

Aceste rugăciuni se săvârșeau în vechime de către exorciști, adică acei clerici inferiori anume investiți cu darul alungării duhurilor rele sau de către preot, și erau rostite pe parcursul a șapte zile, iar în ziua botezului arhiereul sau preotul le citea din nou. Astăzi aceste rugăciuni se citesc toate în ziua botezului, deoarece s-a restrâns perioada de pregătire a catehumenilor dat fiind faptul că majoritatea celor botezați sunt copii, iar instituția catehumenatului din primele secole creștine a dispărut.

Riturile exorcizării alcătuiesc prima parte a ritualului botezului pe o găsim chiar în cele mai vechi descrieri ale acestei sfinte taine, importanța și necesitatea lor fiind arătată de Sfinții Părinți precum Sfântul Chiril al Ierusalimului: „… Primește cu râvnă exorcismele! Și dacă ți se suflă peste față dacă ești exorcizat, acestea sunt spre mântuirea ta… Aurul nu poate fi curățit de materiile străine fără foc. Tot astfel, fără exorcisme nu poate fi curățit sufletul. Exorcismele sunt dumnezeiești, căci sunt adunate din dumnezeieștile Scripturi…” .

Exorcismele erau citite de exorciști cu mult înainte de săvârșirea botezului propriu-zis și anume în tot decursul Părăsimilor (Postul Paștelui), concomitent cu instruirea candidaților înscriși pentru Botez încă de la începutul postului Paștelui, în fiecare zi după audierea catehezei respective, catehumenii erau trimiși la exorciști, deoarece rugăciunile de exorcizare prescrise de ritual se citeau, de regulă, de șapte ori la rând (în șapte zile consecutive) pentru fiecare candidat la botez.

Această pregătire a celor ce doreau botezul se făcea nu întâmplător în această perioadă a postului Paștelui, fiind o perioadă în care asceza și pocăința erau intensificate iar sufletul cel doritor de Hristos era curățit de păcate pentru a-L putea primi deplin pe Cel ce S-a afundat în apele pline de păcate ale Iordanului pentru a le curăți, S-a răstignit pe Cruce și a pironit neascultarea noastră și a Înviat ca un Dumnezeu aducând  eliberarea de sub tirania păcatului și înfierea în Dumnezeu. La capătul acestui drum ascetic, după înscrierea în rândul catehumenilor, săvârșirea ritualului de exorcizare, mărturisirea de credință în fața arhiereului, catehumenul era botezat în noaptea Învierii Domnului ca o încununare a dorinței de a urma lui Hristos, născându-se ca un mărturisitor al celui mai mare temei al credinței, Învierea lui Hristos.

Astfel exorcismele sunt rugăciuni în care preotul Îl roagă pe Dumnezeu să izgonească de la catehumen toată puterea și influența cea rea a diavolului, sub a cărui stăpânire a căzut omul prin păcatul originar. Aceste rugăciuni se săvârșeau în vechime de către exorciști, adică acei clerici inferiori anume investiți cu darul alungării duhurilor rele sau de către preot, și erau rostite pe parcursul a șapte zile, iar în ziua botezului arhiereul sau preotul le citea din nou. Astăzi aceste rugăciuni se citesc toate în ziua botezului, deoarece s-a restrâns perioada de pregătire a catehumenilor dat fiind faptul că majoritatea celor botezați sunt copii, iar instituția catehumenatului din primele secole creștine a dispărut.

Ultimele din categorie