Din pildele Sfântului Cosma Etolianul - 5. Creştinismul

Aşadar această lege, cea duhov­nicească, este bună şi mă voi face creştin.

Odată un închinător la idoli şi-a spus: „Vreau să mă fac evreu”. Există trei legi: legea naturală a evreilor, cea trupească a turcilor şi cea duhovnicească a creştinilor. Idolatrul s-a hotărât să primească legea naturală. A citit şi apoi a spus: „Când îţi ia cineva haina, ia-o şi tu pe a lui. Când te nedreptăţeşte cineva cu zece bani, ia-i şi tu alţi zece. Dacă îţi omoară cineva fratele, omoară-l şi tu pe al lui”. Apoi a continuat: „Dacă merg pe drum şi vine cineva şi-mi ia haina, trebuie s-o iau şi eu pe a lui, însă nu mă lasă. Atunci trebuie, fie să-l omor, fie să mă omoare el pe mine. Nu este bună legea evreiască”.

„Vreau să mă fac turc”. A primit legea turcească, a citit-o şi s-a ruşinat când a auzit de atâtea femei şi alte lucruri necuviincioase. A spus: „Nu-mi place nici această lege, este dobitocească”.

A spus iarăşi: „Din turc vreau să mă fac creştin". A primit legea duhovnicească, a citit şi a găsit locul unde spune: „Celui ce-ţi ia haina, dă-i şi cămaşa; celui ce-ţi ia zece bani, dă-i încă zece; iar celui ce te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe cel stâng”. Atunci idolatrul a spus: „Să fac o încercare. Mă duc pe un drum. Vine cineva şi-mi ia haina. După lege trebuie să-i spun: «Stai, frate, să-ţi dau şi cămaşa». Vine şi-mi ia zece bani. Trebuie să-i spun: «Stai, frate, să-ţi dau încă zece». Vine să-mi dea o lovitură. Trebuie să-i întorc şi celălalt obraz, ca să-mi mai dea una. Mi se pare că, deşi este om rău şi sălbatec, dacă mă port cu blândeţe şi vorbesc cu smerenie, va fi mişcat, îmi va da lucrurile înapoi şi nu mă va ucide. Pentru că dacă îi voi sta împotrivă, ori mă va ucide el pe mine, ori îl voi ucide eu pe el. Aşadar această lege, cea duhov­nicească, este bună şi mă voi face creştin.

(Constantin V. Triandafillu, Sfântul Cosma Etolianul – Viaţa şi învăţăturile, traducere de Ieroschim. Ştefan Nuţescu, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2010, p. 183)

Ultimele din categorie