Act patriarhal de confirmare a PS Nichifor Botoșăneanul în slujirea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor

Încredințăm pe Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, milostivirii Preasfintei Treimi, rugăciunii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României, Sfintei Cuvioasei Parascheva de la Iași, precum și tuturor sfinților români.

Preaiubitului cler și tuturor dreptmăritorilor creștini din Patriarhia română și tuturor ascultătorilor și cititorilor acestui act patriarhal de confirmare,

Har, pace și bucurie de la Dumnezeu, iar de la noi, părintești binecuvântări.

Ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în temeiul prevederilor articolului 25, alineatul 6 și articolul 133, alineatul 2, din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, aducem la cunoștință că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din ziua de 25 februarie 2021, a ales în postul vacant de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor pe preacuviosul părinte arhimandrit Nichifor Horia, starețul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași și exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor. Având în vedere că pentru această alegere s-a ținut seama de necesitatea prezenței unui episcop-vicar în Arhiepiscopia Iașilor, pentru o bună desfășurare a activităților liturgice și pastorale, cultural-misionare și social-filantropice la nivelul centrului eparhial, al protopopiatelor, parohiilor și mănăstirilor, sub îndrumarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în conformitate cu responsabilitățile care vor fi încredințate episcopului-vicar prin decizia de atribuții care va fi adoptată în Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Apreciind că preacuviosul părinte arhimandrit Nichifor Horia, din cei peste 26 de ani de viață monahală și 25 de ani de slujire preoțească, precum și în ascultările de slujitor, duhovnic, stareț al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” și exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor, a dovedit multă dăruire și vocație pentru viața monahală și slujirea preoțească, statornicie și devotament în desfățurarea activităților misionare, râvnă pentru promovarea de acțiuni cultural-educative, experiență administrativă și strădanie deosebită pentru susținerea activităților de cercetare științifică, aptitudini organizatorice, precum și preocupare constantă pentru pastorația credincioșilor ortodocși, constatând că preacuviosul părinte arhimandrit Nichifor întrunește condițiile statutare pentru a fi înălțat la slujirea arhieriei în postul vacant de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor pentru care a fost ales.

Ținând seama că propunerea preacuviosului părinte arhimandrit Nichifor Horia pentru alegerea în postul vacant de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a fost făcută de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în consultare cu Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în conformitate cu prevederile articolului 88, alineatul 11, articolul 113, alineatul 5, articolul 131, alineatul 1 și 3 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, în urma examinării canonice a preacuvioșiei sale, în conformitate cu prevederile articolului 130, alineatul 12 și articolul 131, alineatul 6 din Statut și a constatării de către Comisia canonică-juridică pentru disciplină a Sfântului Sinod că preacuvioșia sa întrunește condițiile canonice pentru ridicarea la slujirea arhieriei prevăzute de articolul 130, alineatul 1 și 4 din Statut, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa de lucru din 25 februarie 2021, a ales prin vot secret pe preacuviosul părinte arhimandrit Nichifor Horia în postul vacant de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor – punctul 4 al hotărârii sinodale, numărul 1251 din 25 februarie 2021 – și a aprobat ridicarea sa la slujirea arhieriei, urmând să poarte titulatura Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, potrivit punctului 5 al hotărârii sinodale, numărul 1251 din 25 februarie 2021.

Pentru împlinirea rânduielilor canonice și statutare bisericești, cele de mai sus se prezintă pentru știință tuturor celor de față, precum și întregului cler, monahilor și tuturor credincioșilor din Arhiepiscopia Iașilor, astăzi, duminică, 7 martie 2021, în ziua hirotoniei pentru arhiereu a preacuviosului părinte arhimandrit Nichifor Horia și a instalării sale ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor cu titulatura de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul. Din partea Preasfinției sale așteptăm, așa cum se prevede în Canonul 54 Apostolic, cinstire și ascultare față de Chiriarhul său Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, față de Patriarhul României și față de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, să lucreze în comuniune cu ceilalți ierarhi și să-și îndeplinească cu responsabilitate misiunea la care a fost chemat în calitate de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, să arate iubire față de Biserică și de neamul românesc, să apere și să promoveze valorile credinței creștine ortodoxe, să arate grijă părintească pentru parohii și mănăstiri, să sprijine cultura creștină și să ocrotească patrimoniul bisericesc, să manifeste dragoste părintească față de clerul și dreptcredincioșii creștini mireni, tineri și vârstnici, precum să coopereze cu autoritățile de stat pentru binele Bisericii, al poporului român, făcându-se tuturor călăuză întru păstrarea neștirbită a credinței noastre ortodoxe și a rânduielilor Bisericii noastre străbune.

Încredințăm pe Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, milostivirii Preasfintei Treimi, rugăciunii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României, Sfintei Cuvioasei Parascheva de la Iași, Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Brazi, Mitropolitul Moldovei, Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, Sfântului Cuvios Iosif de la Văratec, Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani, Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați, Sfinților Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche, Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona, Sfântului Chiriac de la Tazlău, Sfântului Gheorghe Pelerinul, precum și tuturor sfinților români. Și astfel, cu un cuget și cu o inimă, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită. Amin.

Președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

† DANIEL,

Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Act sinodal emis în temeiul hotărârii Sfântului Sinod, numărul 1251 din 25 februarie 2021, potrivit prevederilor articolului 25, alineatul 6 și articolul 133, alineatul 2 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și făcut public astăzi, duminică, 7 martie 2021, în Catedrala mitropolitană din Iași.

 

Vezi și: (Video) Citirea actului patriarhal de confirmare a PS Nichifor Botoșăneanul în slujirea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor

De la același autor

Ultimele din categorie