Adunarea celor smeriți este iubită lui Dumnezeu precum adunarea serafimilor