(Audio) „Cea mai mare cădere vine din mândrie și din viclenia sufletului” - Arhimandritul Nichifor Horia