Arhimandritul Paulin Lecca - Materiale ale autorului