Profeții mesianice la profeţii mici

Zaharia a profeţit despre intrarea Domnului în Ierusalim de Florii, ca un împărat smerit şi călare pe asin Legământul cuprinzând promisiunea mesianică făcută regelui David urmează a fi împlinit în oraşul Ierusalim: „Bucură-te, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci, iată, împăratul tău vine la tine, drept şi biruitor; smerit, şi călare pe măgar (asin), pe mânzul asinei" (Zaharia 9,9). 

Profeţii mici au prorocit momente şi fapte din viaţa lui Iisus, care s-au adeverit întocmai, fiecare la timpul său.

Osea a profeţit chemarea Pruncului din Egipt: „Când Israel era tânăr, Eu îl iubeam, şi din Egipt am chemat pe fiul Meu” (Osea 11, 1). E vorba de fuga şi întoarcerea din Egipt a Pruncului Hristos. Apoi scrie despre întâietatea iubirii: „Milă voiesc, iar nu jertfă” (Osea 6, 6), despre întoarcerea evreilor către credinţă şi către Domnul (Osea 3, 5).

Ioil vede în Mesia pe Învăţătorul dreptăţii şi prooroceşte despre pogorârea Sfântului Duh, fapt împlinit în ziua Cincizecimii (Ioil 3, 1).

Iona este un simbol mesianic al morţii şi învierii lui Hristos, prin vieţuirea de trei zile în pântecele chitului.

Miheia arată că Mântuitorul Se va naşte în Betleemul Iudeii şi că obârşia Lui este din început, din zilele veşniciei: „Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar obârşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei” (Miheia 5, 1).

„Popoare multe se vor îndrepta spre el zicând: «Veniţi să ne suim în muntele Domnului, în templul Dumnezeului lui Iacov, şi El ne va învăţa căile Sale, şi să mergem pe cărările Sale, că din Sion va ieşi legea şi cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim!»”. El va fi judecător al multor popoare şi dreptate va împărţi la neamuri puternice până departe. Acelea vor preface săbiile lor în fiare de plug şi lăncile lor în cosoare. Şi niciun neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu se vor mai învăţa cum să se lupte; Ci fiecare va sta liniştit sub via şi smochinul lui şi nimeni nu-i va înfricoşa, căci gura Domnului Savaot a grăit!»” (Miheia 4, 2-4).

Zaharia a profeţit despre intrarea Domnului în Ierusalim de Florii, ca un împărat smerit şi călare pe asin Legământul cuprinzând promisiunea mesianică făcută regelui David urmează a fi împlinit în oraşul Ierusalim: „Bucură-te, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci, iată, împăratul tău vine la tine, drept şi biruitor; smerit, şi călare pe măgar (asin), pe mânzul asinei" (Zaharia 9, 9). Profeţia se va împlini cuvânt cu cuvânt în intrarea solemnă a lui Iisus în oraşul sfânt, Ierusalim. Asinul, prin contrast cu calul folosit în război, simbolizează mesajul de pace al regelui Mesia. El a prorocit şi despre Iisus ca Păstorul cel bun, Care a fost vândut cu treizeci de arginţi (Zaharia 11, 12-13).

În zilele noastre putem vedea mormântul lui Zaharia, care este un măreţ monument funerar aşezat pe malul de răsărit al Văii Cedrilor, numită şi Valea lui Iosafat, la baza Muntelui Măslinilor, fiind aşezat cu faţa spre Ierusalim, lângă mormântul lui Absalom şi Mormântul lui Bnei Hezir (spre sud). Acesta este construit în întregime din piatră, fiind tăiat în peretele de stâncă din acel loc.

Maleahi – despre instituirea jertfei noi (Euharistia) şi despre venirea Înaintemergătorului lui Mesia: „«Iată, Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele şi va veni îndată în templul Său Domnul pe Care Îl căutaţi şi Îngerul legământului pe Care voi Îl doriţi. Iată, vine!», zice Domnul Savaot” (Maleahi 3, 1).

De la același autor

Ultimele din categorie