Care este căsătoria care nu se va rupe niciodată?

Legătura dintre Căsătorie şi Euharistie este sugerată de relatarea nunţii din Cana (Ioan 2,1-11), pericopă adoptată în rânduiala actuală a „încununării”. Acesta este unul dintre numeroasele texte ale Evangheliei după Ioan, care fac referire la Botez şi la Euharistie ca Sfinte Taine: aşa cum apa este prefăcută în vin, tot aşa şi viaţa păcătoasă a omului poate fi transfigurată, prin prezenţa lui Hristos.

Atunci când în căsătorie bărbatul şi femeia devin „un trup”, dacă amândoi sunt membri ai Trupului lui Hristos, unirea lor este pecetluită de Sfântul Duh sălăşluit în fiecare dintre ei. Iar Euharistia este cea care îi face pe ei să fie membri ai Trupului lui Hristos.

Legătura dintre Căsătorie şi Euharistie este sugerată de relatarea nunţii din Cana (Ioan 2,1-11), pericopă adoptată în rânduiala actuală a „încununării”. Acesta este unul dintre numeroasele texte ale Evangheliei după Ioan, care fac referire la Botez şi la Euharistie, ca Sfinte Taine: aşa cum apa este prefăcută în vin, tot aşa şi viaţa păcătoasă a omului poate fi transfigurată, prin prezenţa lui Hristos, în noua realitate a Împărăţiei.

(John Meyendorff, Căsătoria  perspectiva ortodoxă, Editura Renașterea & Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2012, p. 35)

De la același autor

Ultimele din categorie