Caută-L pe Dumnezeu dis-de-dimineață!

Cuvinte duhovnicești

Caută-L pe Dumnezeu dis-de-dimineață!

    • Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Așa cum spune psalmistul cuvântător de Dumnezeu, „arată-te, suflete, Celui ce împărățește în cele de Sus”, ca să vezi slava Lui cea sfântă și să cânți „cu buze de bucurie”.

Având frica de Dumnezeu ca învățător neprihănit, cu cea mai caldă râvnă și cu rațiunea întotdeauna trează, să mergi în urma dumnezeiescului tău Prototip. Dacă dorești cu adevărat să te învrednicești de slava Lui dumnezeiască și să te desfătezi cu harul strălucitor al frumuseții Lui, și să te numești robul Tatălui Ceresc, atunci caută-L neîncetat dis-de-dimineață pe Împăratul tău Iisus, implorându-L cu sfinte rugăciuni și, având „pământul” lipsit de gânduri murdare și necuviincioase [adică trupul], istovit din cauza secetei, curățat de patimi și „pustiu”, așa cum spune psalmistul cuvântător de Dumnezeu, „arată-te, suflete, Celui ce împărățește în cele de Sus”, ca să vezi slava Lui cea sfântă și să cânți „cu buze de bucurie”.

(Sfântul Maxim GreculViața și cuvinte de folos, Editura Bunavestire, Galați, 2002, p. 33)