Cel ce spune adevărul să se pregătească de suferință

Cuvinte duhovnicești

Cel ce spune adevărul să se pregătească de suferință

    • Cel ce spune adevărul să se pregătească de suferință
      Foto: Magda Buftea

      Foto: Magda Buftea

Dacă cineva săvârșește în toiul nopții un păcat rușinos, cel mai mare dușman va fi acela care ar veni să-l lumineze cu un felinar. Și dacă îi va mai spune să nu mai facă astfel de fapte, fiindcă își pierde sufletul, atunci un astfel de binefăcător va fi osândit la moarte.

„Dacă te-ai hotărât să spui adevărul — zice I. Al. Brătescu-Voinești — pregătește-te de suferință”. Iar Mântuitorul ne-a spus și cauza pentru care trebuie să se pregătească de suferință cei ce spun adevărul. Și anume: „Lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina” (Ioan 3, 19).

Și într-adevăr, dacă cineva săvârșește în toiul nopții un păcat rușinos, cel mai mare dușman va fi acela care ar veni să-l lumineze cu un felinar. Și dacă îi va mai spune să nu mai facă astfel de fapte, fiindcă își pierde sufletul, atunci un astfel de binefăcător va fi osândit la moarte. Așa a murit Hristos, fară să fi avut vreo vină sau vreun păcat.

Când S-a născut Iisus în ieslea din Betleem, „Împăratul Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el” (Matei 2, 3). Aceeași tulburare o provoacă lumina Stelei celei neapuse și în zilele noastre. Deși Iisus nu Se mai naște în Betleem, ci în inimile credincioșilor, în microcosmos, totuși, nașterea Lui provoacă o mare tulburare. Acolo, în ieslea inimilor omenești, când Se naște lisus, se tulbură diavolul împreună cu tot Ierusalimul de patimi, care nu vrea să fie luminat pentru ca faptele lui să nu fie dovedite rele.

(Arhimandritul Paulin Lecca, Adevăr și Pace, Tratat teologic, Editura Bizantină, București, 2003, pp. 50-51)