Chilia Părintelui Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria – Neamț

Locuri de pelerinaj

Chilia Părintelui Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria – Neamț

  • Chilia Părintelui Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria
   Chilia Părintelui Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria – Neamț / Foto: Oana Nechifor

   Chilia Părintelui Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria – Neamț / Foto: Oana Nechifor

  • Chilia Părintelui Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria
   Chilia Părintelui Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria – Neamț / Foto: Oana Nechifor

   Chilia Părintelui Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria – Neamț / Foto: Oana Nechifor

  • Chilia Părintelui Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria
   Chilia Părintelui Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria – Neamț / Foto: Oana Nechifor

   Chilia Părintelui Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria – Neamț / Foto: Oana Nechifor

Unul din locurile cele mai vizitate din Mănăstirea Sihăstria-Neamţ este chilia Părintelui Cleopa. Aici a locuit vreme de peste 40 de ani marele duhovnic: Arhimandritul Cleopa Ilie.

Prin aceasta smerită chilie au trecut mii de credincioşi din toate categoriile sociale – ţărani, profesori universitari, ofiţeri, scriitori, miniştri, ierarhi –, toţi folosindu-se de cuvintele pline de har ale unui monah cu doar patru clase de şcoală, dar absolvent al „universităţilor” pustiei şi insuflat de Duhul Sfânt.

De pe cerdacul din fața chiliei, Părintele Cleopa vorbea cu dragoste sutelor de credincioşi care îl căutau zilnic pentru a se întări duhovniceşte şi a găsi răspuns la problemele lor.

După plecarea la cele veşnice a părintelui, chilia, ca şi mormântul său, au devenit locuri de pelerinaj pentru cei care au nădejdea că Părintele Cleopa le este mijlocitor înaintea lui Dumnezeu şi după adormirea sa. Mulţi din cei care intră în chilia sa simt pace, bucurie şi duh de sfinţenie, ca şi cum părintele ar fi de faţă şi i-ar binecuvânta pe cei ce vin aici cu evlavie.

Chilia păstrează icoane, cărţi de rugăciune, epitrahilul, scăunelul de rugăciune, mătăniile, papucii, hainele şi multe alte lucruri ce au aparţinut Părintelui Cleopa.

Alături de chilia Părintelui Cleopa a fost amenajată o încăpere în memoria marelui duhovnic Ieroschimonahul Paisie Olaru, povăţuitorul său de taină.

(Foto) Chilia și mormântul părintelui Cleopa de la Sihăstria

(Video) Pelerin la chilia Părintelui Cleopa de la Sihăstria

***

Cât am putut, m-am silit după a mea slabă putere, cu darul lui Dumnezeu, să folosesc şi să învăţ pe fiecare, călugăr şi credincios, calea mântuirii. Pe nimeni n-am întors deşert de la uşa chiliei mele. Ci am deschis uşa chiliei şi a cuvântului tuturor care au venit la mine, ştiind că odată cu fiecare om intra şi Hristos în chilia mea. Nu pot spune că am făcut tot ce aş fi putut face, nici n-am împlinit cu fapta ce am învăţat pe alţii. Însă am cugetul împăcat că ce mi-a dat Dumnezeu în dar, am împărţit şi eu altora în dar şi nădăjduiesc că mă voi mântui prin mila lui Dumnezeu şi prin rugăciunile Bisericii şi ale fiilor mei duhovniceşti.

Arhimandritul Cleopa Ilie