Cine poate primi Taina Botezului?

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Cine poate primi Taina Botezului?

    • Cine poate primi Taina Botezului?
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Se cere de la cei vârstnici: dorința de a primi botezul, credință, pocăință și cunoașterea elementară a adevărurilor de credință. La prunci, pentru îndeplinirea acestor condiții mărturisesc și garantează nașii.

Taina Botezului poate fi primită de către orice om, indiferent de vârstă (fie prunc, fie adult), care n-a mai fost botezat o dată cu botezul creștin valid; de exemplu, când e vorba de adulți, orice necreștin (evreu sau păgân); precum și membrii confesiunilor și ai sectelor creștine care nu recunosc botezul sau care nu cred în Sfânta Treime (în vechime, de exemplu, adepții lui Pavel de Samosata, astăzi socinienii și unitarienii). Toți aceștia, înainte de a fi botezați, trebuie să fie catehizați sau instruiți în credința ortodoxă.

Biserica Ortodoxă recunoaște și botezul confesiunilor neortodoxe, dacă el îndeplinește condiția fundamentală, adică dacă e făcut în numele Sfintei Treimi.

De aceea, foștii apostați de la Ortodoxie (cei care s-au lepădat de numele lui Hristos), precum și membrii sectelor care recunosc botezul ca taină și îl săvârșesc în numele Sfintei Treimi, dacă revin la dreapta credință, sunt reprimiți numai prin ungerea cu Sfântul Mir. Tot așa sunt primiți protestanții, adică luteranii și calvinii, precum și romano-catolicii și armenii, în cazul în care n-au primit Mirungerea în Biserica lor.

Adulții lipsiți de minte, dacă sunt așa din naștere, sunt considerați ca niște prunci în vârstă și pot fi botezați, iar dacă au devenit așa la vârstă înaintată, pot fi de asemenea botezați, dacă în momentele de luciditate sau înainte de nebunie și-au exprimat dorința de a primi botezul.

Pruncii care s-au născut morți nu pot fi botezați, dar se dă mamelor lor canon de pocăință, dacă lucrul s-a întâmplat din vina lor; este interzis, de asemenea, botezul copiilor morți fără să fi fost botezați.

Cât privește copiii părăsiți (lepădați sau găsiți), despre care nu se știe dacă au fost botezați sau nu, aceștia se botează negreșit, pentru ca nu cumva să rămână nebotezați.

În ceea ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească primitorii botezului, se cere de la cei vârstnici: dorința de a primi botezul, credință, pocăință și cunoașterea elementară a adevărurilor de credință. La prunci, pentru îndeplinirea acestor condiții mărturisesc și garantează nașii.

(Pr. Ene BranisteLiturgica specială, EIBMBOR, pp. 397-398)

Citește despre: