Căinţa nu cere doar iertarea de păcate, ci îşi cunoaşte încă neputinţa şi nimicnicia în faţa lui Dumnezeu