Când îți întâlnești nimicnicia și răutatea inimii, acceptă și cere vindecare, milă, îndurare și răbdare de la Dumnezeu.