Condac la Sărbătoarea Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil

Condace

Condac la Sărbătoarea Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil

Glasul 8

Apărătoare Doamnă...

Tu, Voievodule al Îngerilor, eşti preamărit slujitor al Prealuminoasei, Cinstitei, Înfricoşătoarei şi Atotfăcătoarei Treimi. Pentru aceasta, roagă-te acum neîncetat, mijlocitorule al nostru, ca să fim mântuiţi din toate nevoile şi chinurile. Ca să stri­găm ţie: Bucură-te, Acoperământul robilor tăi!

Condacele lunii Aprilie

Calendar ortodox
24 Aprilie