Rugăciune la începerea lucrului

Rugăciuni

Rugăciune la începerea lucrului

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Unule-Născut al Tatălui Celui fără de început, care în Sfânta Ta Evanghelie, ai zis: „Tatăl Meu până acum lucrează şi Eu lu­crez”; Tu, Doamne, Cel ce ai gră­it prin gura Proorocului Tău, David: „Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa, până seara”; şi iarăşi Tu ai hotărât prin gura fericitului Tău Apostol Pavel, că: „Cel ce nu lucrează, nici să nu mănân­ce”. Apoi, Însuţi Tu, ai grăit cu Însăţi preacurată gura Ta: „Fără de Mine nu puteţi face nimic” şi „Orice veţi cere (de la Tatăl) în­tru Numele Meu, Eu voi face...”. Doamne, Dumnezeule, ascult din toată inima Dumnezeieştile Tale cuvinte şi cu umilinţă alerg la bunătatea Ta, rugându-mă: aju­tă-mi cu Harul Tău, să săvârşesc lucrul ce am început în Numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!

Rugăciunile lunii Iulie

Calendar ortodox
14 Iulie

glas 2, voscr. 3