Condacul Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei

Condace

Condacul Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei

Glasul 2

Cel Ce Te-ai Înălţat...

Jugul vămii lepădând, la jugul dreptăţii te-ai lipit şi te-ai arătat neguţător întru toate ales, bogăţie adunând înţelepciunea cea din înălţime. Pentru aceasta ai propovăduit cuvântul adevărului şi ai ridicat sufletele celor trândavi, arătând în scris ceasul judecăţii.

Condacele lunii Martie

Calendar ortodox
1 Martie

(Harți)