Condacul Sfinţilor Apostoli Iason şi Sosipatru

Condace

Condacul Sfinţilor Apostoli Iason şi Sosipatru

Glasul 6

Chipul cel scris de mână...

Luminându-vă cu dogmele Apostolului Pavel, v-aţi făcut luminători lumii, de trei ori fericiţilor, că pururea luminaţi lumea cu minuni, Sfinte Apostole Iason, izvorul tămăduirilor şi Sfinte Apostole Sosipatru, lauda mucenicilor lui Hristos, Apostoli de Dumnezeu purtători, ocrotitori ai celor din nevoi, rugaţi-vă lui Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacele lunii Mai

Calendar ortodox
30 Mai