Copiii trebuie feriți de orice i-ar putea vătăma

Creşterea copiilor

Copiii trebuie feriți de orice i-ar putea vătăma

    • Copiii trebuie feriți de orice i-ar putea vătăma
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Soții trebuie să înțeleagă că baza sănătății copilului se pune deja în timpul sarcinii, intrauterin. Și că de felul în care mama își poartă sarcina depinde sănătatea, inclusiv psihică, a copilului.

Copiii trebuie neapărat feriți de orice influență corupătoare, fiindcă asupra sufletelor lor încă neîntărite se revarsă astăzi un întreg șuvoi al netrebniciilor de tot felul. Evlavia părintească e un exemplu eficace pentru copii. Lucrurile opuse ei ‒ beția, lipsa duhovniciei, comportamentul imoral ‒ sunt, din păcate, un exemplu tot eficace, dar pierzător.

Sanctitatea Sa, Patriarhul Alexie al II-lea, a făcut o observație foarte exactă, și anume că „dacă în suflet nu există conștiința sfințeniei, în el se întărește urâciunea pustirii”. Soții trebuie să înțeleagă că baza sănătății copilului se pune deja în timpul sarcinii, intrauterin. Și că de felul în care mama își poartă sarcina depinde sănătatea, inclusiv psihică, a copilului.

(Dr. Dmitri Avdeev, Nervozitatea la copii și adolescenți, traducere din limba rusă de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, București, 2008, pp. 13-14)