Cum să-i demonstrez adevărul unui prieten ostil față de religie, care acuză că tot ceea ce ține de credință este o invenție omenească?

Rugăciunea lăuntrică este singura metodă. Niciun argument nu va convinge pe cineva, în afară de aceasta. Prin urmare, trăiește-ți credinţa ortodoxă simplu, firesc, fără afectare – dar și fără laşitate ori concesii.

Cum poți convinge un prieten ostil în fața credinței? Rugăciunea lăuntrică este singura metodă. Niciun argument nu va convinge pe cineva, în afară de aceasta. Prin urmare, trăiește-ți credinţa ortodoxă simplu, firesc, fără afectare – dar și fără laşitate ori concesii. Prietenul te va vedea trăind toate acestea. Or, viaţa este de necombătut!

Ostilitatea există din două motive: ignoranţa religioasă și exemplele proaste de care lumea îşi aminteşte mereu. În plus, este adevărat că religia, cultul, când nu sunt expresia unei credinţe sincere sunt, fără tăgadă, ipocrite. Religia nu este un scop în sine, ci un mijloc de a intra în relaţie cu Dumnezeu şi cu aproapele. Importante sunt credinţa şi iubirea pentru Dumnezeu!

Putem spune că religia este o invenţie omenească? Istoria ne învaţă că toate popoarele au format moduri de expresie religioasă. Se pare că acest fapt este legat de cădere. În Rai nu exista religie: la ce bun, dacă oamenii vorbeau faţă către faţă cu Divinitatea? Când au pierdut această familiaritate, au căutat să regăsească, măcar în parte, comunicarea cu ajutorul instrumentelor sociale şi culturale. Trebuie să recunoaştem că, atunci când iubim pe cineva, căutăm toate mijloacele pentru a exprima această iubire: facem daruri, spunem cuvinte amabile şi pline de afecţiune, ne lăudăm iubitul sau iubita etc. Relaţia noastră şi comuniunea cu Divinitatea purced exclusiv din iubire şi din ceea ce iubirea creează în chip neobosit pentru a se exprima: prin urmare, astfel se explică cultul nostru.

În același timp, știm foarte bine că anumite forme religioase vin nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. De exemplu, dumnezeiasca Liturghie euharistică provine de la ceea ce Hristos Dumnezeu ne-a învăţat. Dumnezeu ne-a învăţat mai înainte de toate să ne rugăm Lui, ne-a dat o unică rugăciune: „Tatăl nostru Care eşti în ceruri...”. Apoi ne-a spus să oferim pâinea şi vinul: „Faceţi aceasta întru pomenirea Mea!”. Deci nu oamenii au inventat aceasta – iar creştinii participă la acest cult din ascultare de Dumnezeu. Acelaşi lucru este valabil şi pentru botez. Dumnezeu spune: „Mergeţi şi botezaţi în Numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt ”. Și aceasta o facem!

Ultimele din categorie