Mesajul de binecuvântare al Preafericitului Daniel, către pelerinii prezenți la Liturghia hramului Sfintei Parascheva

„Călăuzitorii noștri în această călătorie sunt Sfinții Bisericii, de vreme ce aceștia, prin viața lor închinată slujirii lui Dumnezeu, au urmat cuvintele Evangheliei lui Hristos Domnul, fiind astfel pentru noi modele desăvârșite de viață creștină.”

Înaltpreasfințite  Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei, Înaltpreasfințiți Părinți, onorate oficialități, iubiți credincioși și pelerini,

Întâlnirea cu Sfinții ne aduce bucurie și binecuvântare în suflet. Viața duhovnicească poate fi asemănată cu o călătorie continuă pentru dobândirea sfințeniei, ca dar al lui Dumnezeu Cel Unul Sfânt pentru cei ce-L caută pe El.

Călăuzitorii noștri în această călătorie sunt Sfinții Bisericii, de vreme ce aceștia, prin viața lor închinată slujirii lui Dumnezeu, au urmat cuvintele Evanghe lui Hristos Domnul, fiind astfel pentru noi modele desăvârșite de viață creștină.

Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul, care s-a nevoit ca pustnic în insula Cipru la sfârșitul secolului XII și începutul secolului XIII, întruchipează un model autentic de viață monahală, de cultivare a comuniunii cu Dumnezeu și cu Biserica Mântuitorului Hristos. Prezența la Iași în aceste zile de sărbătoare a moaștelor sale, alături de moaștele Sfintei Parascheva, constituie o mare binecuvântare pentru toți cei prezenți la hram, ierarhi, cler, monahi și monahii, credincioși din România și din alte țări, întrucât pelerinajul este un prilej înalt de sporire a bucuriei în duhul dragostei frățești, în evlavie și sfințenie.

Sfântul Neofit Zăvorâtul, prin viața și scrierile sale, ne învață să fim următori ai lui Dumnezeu, ca niște fii iubiți, pentru că prima responsabilitate a creștinilor este aceea de a urma duhovnicește pilda sfinților nevoitori și rugători, care s-au jertfit și au împlinit în mod deplin slujirea lui Dumnezeu în cuget curat, pentru ca în viața lor să strălucească lumina lui Hristos, iar ei să fie, cu adevărat, lumina lumii.

De aceea, în aceste zile de binecuvântare și de bucurie, pe care ni le oferă Hristos Domnul prin sfinții Lui, vă adresăm binecuvântări și felicitări, iubiți credincioși pelerini, și ne rugăm preamilostivului Dumnezeu să vă răsplătească evlavia și osteneala, râvna și dărnicia, cu darurile Sale cele bogate și netrecătoare, cu sănătate și mântuire, cu pace și bucurie, cu ajutor în familia și activitatea dumneavoastră, cu spor de ani mulți și binecuvântați, pentru a spori în credință și iubire frățească, în sfințenie și fapte bune, spre slava Preafericitei Treimi, spre bucuria sfinților și spre dobândirea mântuirii.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul și Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, să vă lumineze, să vă întărească și să vă dăruiască sănătate deplină, ca să puteți urma pilda sfinților și să simțiți pacea, lumina și iubirea Preasfintei Treimi.

De la același autor

Ultimele din categorie