Când primim Botezul...

Sufletul, fiind curăţit şi făcut mai luminos decât argintul, primeşte de la Duhul raza slavei şi o răsfrânge.

Când primim Botezul, sufletul, curăţat de Duhul, străluceşte mai luminos decât soarele, şi nu numai că vedem Slava lui Dumnezeu, ci şi luăm din ea o anumită strălucire. Argintul curat, dacă este pus în bătaia razelor soarelui, străluceşte nu din firea sa, ci răsfrângând strălucirea soarelui: la fel şi sufletul, fiind curăţit şi făcut mai luminos decât argintul, primeşte de la Duhul raza slavei şi o răsfrânge. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

(Cum să educăm ortodox copilul, Editura Sophia, București, 2011, p. 42)

De la același autor

Ultimele din categorie