Când Te-am chemat m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele

Căci nu a spus „după ce Te-am chemat", ci când Te-am chemat. Aceasta este făgăduinţa lui Dumnezeu către cel ce îl cheamă: „Când încă vei grăi tu, Eu voi zice: Iată-Mă".

Când Te-am chemat m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele

Profetul nu spune acestea doar ca să aflăm că a fost auzit în rugăciunea sa, ci ca să învăţăm cum cei ce îl chemăm pe Dumnezeu putem fi auziţi deîndată şi chiar mai înainte de sfârşitul rugăciunii putem primi împlinirea cererii. Căci nu a spus „după ce Te-am chemat", ci când Te-am chemat. Aceasta este făgăduinţa lui Dumnezeu către cel ce îl cheamă: „Când încă vei grăi tu, Eu voi zice: Iată-Mă". Căci nu mulţimea cuvintelor obişnuieşte să Îl convingă pe Dumnezeu, ci sufletul curat şi dovada faptelor bune. Vezi dar ce spune către cei ce trăiesc în răutate şi care aşteaptă ca prin lungimea cuvintelor să Îl îmbuneze: „Când înmulţiţi rugăciunile voastre, nu le ascult. Când ridicaţi mâinile voastre îmi voi întoarce ochii Mei de la voi".

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Psalmi, Editura Doxologia, Iași, 2011, p. 25)

Ultimele din categorie