Domnul Însuși poartă de grijă celor care caută Împărăția Cerurilor

Dacă purtăm de grijă pentru fiecare trebuinţă, datori suntem şi pentru fiecare să ne rugăm.

Bine este a ţine porunca cea mai mare şi cuprinzătoare şi a nu purta grijă pentru nimic din cele din parte sau de felul lor, nici după vreun chip anume a ne ruga, ci numai a căuta Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 6, 33), după Cuvântul Domnului. Iar dacă purtăm de grijă pentru fiecare trebuinţă, datori suntem şi pentru fiecare să ne rugăm.

Pentru că acel ce fără de rugăciune face ceva sau se grijeşte de ceva, nu bine-sporeşte către sfârşitul lucrului. Iar aceasta este ceea ce a zis Domnul: „Fără de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5).

(Sfântul Marcu Pustnicul, Scrieri, Editura Egumenița, Galați, p. 241)

De la același autor

Ultimele din categorie