Caută să nu judeci pe nimeni

Oricărui greşit în fața ta, din inimă iartă-i greşelile, ca şi Tatăl ceresc să-ţi ierte ţie greşelile tale.

Caută să nu judeci pe nimeni, căci unul este adevăratul Judecător, Hristos Domnul, Care va răsplăti pe fiecare după lucrarea lui, ci numai pe tine să te judeci şi nu vei fi la înfricoşata a doua venire a Lui judecată. Oricărui greşit în fața ta, din inimă iartă-i greşelile, ca şi Tatăl ceresc să-ţi ierte ţie greşelile tale. Şi ce să zic mai mult?

La toate poruncile evanghelice nevoieşte-te întotdeauna din tot sufletul, iar toată nădejdea pentru sufletul tău să o aibi întru una îndurarea lui Dumnezeu, fără nici o îndoială. Iară pentru cele de mai înainte, prin îngăduinţa lui Dumnezeu, neputinţe şi greşeli sufleteşti, Dumnezeu cu darul Său si cu iubirea de oameni să te ierte şi să te binecuvânteze şi în acest veac, şi în cel viitor.

(Sfântul Paisie de la NeamțCuvinte și scrisori duhovnicești, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 93)

De la același autor

Ultimele din categorie