Ce înseamnă: „în fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea”?

Călcarea poruncii a adus nunta, fiindcă a greşit Adam, adică a nesocotit legea dată lui de Dumnezeu. Eva, maica cea dintâi a noastră, a tuturor, a născut în păcat, ca una ce s-a aprins spre plăcere. 

Scopul de mai înainte al lui Dumnezeu a fost să nu ne naştem prin legătura nunţii din stricăciune. Dar călcarea poruncii a adus nunta, fiindcă a greşit Adam, adică a nesocotit legea dată lui de Dumnezeu. Deci, toţi cei ce se nasc din Adam „se zămislesc în fărădelegi”, căzând sub osânda protopărintelui. Iar „în păcate m-a născut maica mea” însemnează că Eva, maica cea dintâi a noastră, a tuturor, a născut în păcat, ca una ce s-a aprins spre plăcere. De aceea şi noi căzând sub osânda maicii, zicem că ne naştem în păcate.

(Sfântul Maxim Mărturisitorul, Filocalia 2, Editura Apologeticum, 2005, p. 260)

De la același autor

Ultimele din categorie