Cel cu adevărat liber cugetă, voieşte şi acţionează în mod liber

Libertatea morală este adevărata libertate, fiindcă este neclătită şi neatârnată.

Libertatea morală este adevărata libertate, fiindcă este neclătită şi neatârnată. Cel cu adevărat liber cugetă, voieşte şi acţionează în mod liber. Caracterul libertăţii morale este independenţa morală, bunătatea, curăţia, cuvioşia, voinţa liberă. Cel liber moral este împodobit cu toate virtuţile. Dreapta credinţă, dreptatea, adevărul şi conştiinţa încununează fruntea lui cu cununi împletite, cu floarea cea neveştejită. Trăind pe pământ întruchipează icoana dumnezeiescului Creator, a cărei frumusețe o poartă întipărită înlăuntrul său.

(Sfântul Nectarie de EghinaDespre îngrijirea sufletului, Editura Sophia, București, 2009, p. 31)

Ultimele din categorie