„Cerul este Mie scaun şi pământul reazim picioarelor Mele”

Prin Cer se înţeleg cu precădere Minţile Cereşti, altfel spus Puterile îngereşti, mai ales cele mai înalte - Scaunele, Heruvimii şi Serafimii, Arhanghelii şi toate Puterile Cereşti.

Cerul este Mie scaun şi pământul reazim picioarelor Mele (Fapte 7, 49). Prin Cer se înţeleg cu precădere Minţile Cereşti, altfel spus Puterile îngereşti, mai ales cele mai înalte - Scaunele, Heruvimii şi Serafimii, Arhanghelii şi toate Puterile Cereşti. Pe acestea Dumnezeu odihneşte şi Se poartă, aşa cum au văzut prorocii Iezechiil şi Isaia. Scaun al lui Dumnezeu se cheamă şi inima omului sau sufletul omului celui drept, în care Se sălăşluieşte Domnul, după cuvântul Scripturii: ...la el vom veni, şi locaş la dânsul vom face (In. 14,23). Au nu ştiţi că biserica lui Dumnezeu sunteţi şi Duhul Sfânt locuieşte întru voi? (I Cor. 3,16). Să fugim de tot păcatul şi să ne umplem de toată fapta bună.

(Sfântul Ioan de KronstadtDespre tulburările lumii de astăzi, Editura Sophia, București, 2011, p. 14)

De la același autor

Ultimele din categorie