Cum putem lupta împotriva păcatului?

Cel dintâi lucru este harul lui Dumnezeu, fără de care nu putem face binele. „Fără Mine nu puteți face nimic” – le-a spus Hristos, Apostolilor. Harul lui Dumnezeu se cere prin rugăciune fierbinte, deasă și smerită. „Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide” – spune Hristos (Matei 7, 7).

Ajutoarele întru nevoință împotriva legii trupești sau împotriva trupului sunt următoarele:

Cel dintâi lucru este harul lui Dumnezeu fără de care nu putem face binele. „Fără Mine nu puteți face nimic” – le-a spus Hristos Apostolilor. Harul lui Dumnezeu se cere prin rugăciune fierbinte, deasă și smerită. „Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide” – spune Hristos (Matei 7, 7).

Al doilea este să ne sârguim a sta împotriva răutății firești și a ne sili spre bine, căci „Împărăția Cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea” – spune Hristos (Matei 11, 12).

Al treilea este buna educație primită în copilărie. Căci de educație depinde toată viața.

Al patrulea este să cugetăm că pentru încălcarea legii lui Dumnezeu ni se trimite și o pedeapsă vremelnică.

Al cincilea este să cugetăm și să știm bine că, pentru cel ce dorește și se sârguiește nimic nu este greu, căci Dumnezeu Cel Atotputernic îi ajută pe cei ce doresc și se sârguiesc.

Al șaselea este fie să luptăm împotriva păcatului și să avem parte cu Hristos și aici și în veacul viitor în Împărăția Lui, fie să ne supunem păcatului și să fim osândiți cu diavolul în vecii vecilor: una din două va fi neapărat.

(Sfântul Tihon de ZadonskLupta dintre carne și duh, Editura Egumenița, Galați, 2011, pp. 14-15)

De la același autor

Ultimele din categorie