„Domnul Iisus S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu”

În timpul acesta vedem îngerii lui Dumnezeu, ca şi la conceperea şi naşterea Mântuitorului, în timpul postirii de după botez, în timpul agoniei Sale în grădina Ghetsimani şi la învierea Sa glorioasă. 

Sfântul apostol şi evanghelist Marcu scrie referitor la Înălţarea Domnului: „Deci Domnul Iisus după ce a vorbit cu ei S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (16, 19). Sfântul Luca, tămăduitorul, ne oferă o relatare mai detaliată asupra acestui eveniment măreţ, spunând: „Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor. Şi privind ei pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei îmbrăcaţi în haine albe, care au zis: Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer astfel va şi veni precum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1, 9-11; Luca 24, 51). În timpul acesta vedem îngerii lui Dumnezeu, ca şi la conceperea şi naşterea Mântuitorului, în timpul postirii de după botez, în timpul agoniei Sale în Grădina Ghetsimani şi la Învierea Sa glorioasă. Oştirea cerească a fost întotdeauna lângă Împăratul său şi îngerii au putut fi văzuţi de oameni oricând Împăratul a crezut de cuviinţă.

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Credinţa poporului lui Dumnezeu, Traducere din limba engleză: Diana Potlog, Editura Sophia, Bucureşti, 2001, p. 31)

De la același autor

Ultimele din categorie