Fiţi smeriţi şi buni chivernisitori de cele bune...

Să nu fie nimeni cu două limbi, șoptitor, învrăjbitor, tulburător, spornic la cuvinte, făţarnic, urâtor de fraţi, ori leneş, ci dimpotrivă, fiii mei, umblaţi bine pe calea lui Dumnezeu.

Să nu se mândrească cineva faţă de fratele său, că pe unul ca acela îl urăşte şi Dumnezeu şi-l urăsc şi oamenii. Niciunul să nu săvârşească lucruri necuvioase, sufleteşti ori trupeşti; să nu mănânce în ascuns, ori să spună minciuni; să nu vorbească pe cineva de rău, ori să-l certe fără rost. Nimeni să nu stea fără lucru şi să caute pricini de îndreptăţire. Să nu fie nimeni cu două limbi, soptitor, învrăjbitor, tulburător, spornic la cuvinte, făţarnic, urâtor de fraţi, ori leneş, ci dimpotrivă, fiii mei, umblaţi bine pe calea lui Dumnezeu. Fiţi smeriţi şi buni chivernisitori de cele bune, plecându-vă grumazul spre supunere. Fiţi ascultători, veseli, urând îndrăznirea şi iubindu-vă unul pe altul, fără vicleşug. Ca astfel vieţuind şi trăind, să săvârşim calea noastră, plăcând lui Dumnezeu, şi să câştigăm bunătăţile cele veşnice. 

(Sfântul Teodor Studitul, Cuvântări duhovnicești, Editura Episcopia Alba Iulia, Alba Iulia, 1994, p. 73)

De la același autor

Ultimele din categorie