Ia aminte la tine însuţi cu priveghere şi rugăciune

Cheamă pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care nu a dispreţuit să Se facă om pentru noi, pentru ca să ne ducă şi cu iubire de oameni să ne mute la lumina cea adevărată şi la viaţa cea plină de bucurie.

Ia aminte la tine însuţi cu priveghere şi rugăciune. Cheamă pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care nu a dispreţuit să Se facă om pentru noi, ca noi – afară numai de păcat – pentru ca Cel fără de păcat să ne izbăvească din păcat şi astfel despărţindu-ne de întunericul patimilor, să ne ducă şi cu iubire de oameni să ne mute la lumina cea adevărată şi la viaţa cea plină de bucurie. Roagă-te Lui cu priveghere şi Îl cheamă pe El în ajutorul şi în apărarea sufletului tău. Căci potrivnicul nostru, diavolul, are o fire mai puternică decât firea noastră. Aceasta şi dumnezeiescul David adevereşte: „De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte”.

(Sfântul Calist AngelicoudesTrei tratate isihaste, Editura Doxologia, Iași, 2012, p. 173)

De la același autor

Ultimele din categorie