Imitați corul Sfinților și urmați exemplul Sfinților Părinți!

Cuvântul lui Hristos să sălășluiască în voi cu îmbelșugare, în toată cunoștința și dreapta credință, în toată înrădăcinarea cuvintelor și faptelor adevărate și a credinței nefățarnice și cu ajutorul celor ce petrec în Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovnicești oamenilor duhovnicești și, judecându-ne pe noi înșine cu dreaptă judecată.

Știu, așadar, și eu, umblând pe urmele acelui sfânt suflet, în strădania mea de a vă învăța și povățui în lupta de acum și a vă spune: imitați corul sfinților și urmați [exemplul] sfinților părinți, căci ei pentru zidirea urmașilor lor au mărturisit mărturia cea bună, partea cea bună alegând pentru ca și noi împreună cu ei să fim părtași la strângerea roadelor, [...] a cărei ascultare primind-o, să trimitem [...], prin bunătate și bunăvoință și milostenie, îndelungă răbdare, dar și înfrânarea patimilor, omorându-ne trupul prin cuvintele Scripturilor și prin mila lui Hristos, nerăsplătind nimănui niciun rău cu rău și purtând de grijă bine de vrăjmașii voștri, aveți dragoste.

Și pacea lui Hristos să vă încununeze în inimile voastre, la care ați și fost chemați și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să sălășluiască în voi cu îmbelșugare, în toată cunoștința și dreapta credință, în toată înrădăcinarea cuvintelor și faptelor adevărate și a credinței nefățarnice și cu ajutorul celor ce petrec în Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovnicești oamenilor duhovnicești și, judecându-ne pe noi înșine cu dreaptă judecată, în păzirea buzelor de cuvinte rușinoase. Să fim în pace cu toți [...] să ne „omorâm” pururea trupul, sufletul oprindu-l de la pofte. În acestea este focul cel gătit diavolului și îngerilor lui. Privegheați deci în Domnul și amintiți-vă [...] de cei slabi. Și întru toate faptele cele bune să rodiți lui Dumnezeu, spre slava Lui, treizeci, șaizeci și o sută. Întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Căruia fie slava și puterea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

(Sfântul Simeon Stâlpnicul din Muntele MinunatCuvinte ascetice, Editura Doxologia, Iași, 2013, p. 79)

De la același autor

Ultimele din categorie