Prin încercări, sufletele devin demne de Împărăția Cerurilor

Prin bunătatea Domnului, de încredinţarea dulceţii şi a odihnei Duhului, dacă nu sunt cercate, nici cercetate prin felurite necazuri de către duhurile rele.

Precum cânepa dacă nu e bătută mult nu se poate folosi la scoaterea celor mai subţiri fire şi cu cât se bate şi se piaptănă mai mult cu atât se face mai curată şi de mai bun folos şi precum vasul nou făcut dacă nu e băgat în foc nu poate fi folosit de oameni. Și precum pruncul e încă neiscusit pentru lucrurile lumii căci nu poate nici zidi, nici semăna, nici sădi, nici altul din lucrurile lumii, aşa e adeseori şi cu sufletele.

Chiar dacă s-au împărtăşit de harul dumnezeiesc şi pentru pruncia lor sunt pline, prin bunătatea Domnului, de încredinţarea dulceţii şi a odihnei Duhului, dacă nu sunt însă cercate, nici cercetate prin felurite necazuri de către duhurile rele, sunt stăpânite încă de pruncie şi, ca să zic aşa, nu sunt destoinice pentru Împărăţia Cerurilor.

Căci zice dumnezeiescul Apostol: „Dacă sunteţi fără certare, de care s-au făcut părtaşi toţi, sunteţi din fărădelegi, iar nu fii” (Evrei 12, 8)

(Sfântul Simeon Metafrastul, Parafrază în 150 de capete, cap. 130, în Filocalia, vol. X p. 343-344)

De la același autor

Ultimele din categorie