Ispitele îngăduite celor care cugetă semeț

Aceste ispite încep atunci când omul începe să se considere înțelept. Și astfel cade când într-o ispită, când într-alta, potrivit cu măsura în care primește aceste gânduri de mândrie.

Aici veți găsi ispitele pe care le îngăduie Dumnezeu celor fără de rușine și celor care cugetă semeț, săvârșind astfel ne­dreptate înaintea Bunului Dumnezeu. Așadar, ispitele vădit demonice, ce depășesc puterea lor de a răbda, sunt: lipsirea de înțelepciunea pe care o aveau, atacul furios al patimii desfrânării, care se slobozește asupra lor pentru a smeri trufia lor, aprinderea mâniei, dorința de a-și im­pune voia lor, de a se împotrivi în cuvânt, de a-i mustra și a-i pedepsi pe ceilalți, disprețuirea doririlor celor după Dumne­zeu ale inimilor lor, înșelarea desăvârșită a minții lor, hulele împotriva lui Dumnezeu, cugetări pline de nebunie, vrednice de râs – aș spune mai degrabă de plâns –, disprețuirea de către oameni, distrugerea reputației lor, batjocorirea și chinuirea în multe feluri de către demoni, pe ascuns și la arătare, dorința de a petrece împreună cu mirenii, de a flecari întotdeauna ca unii fără de minte, de a născoci lucruri nefolo­sitoare și de a spune profeții mincinoase, de a făgădui lucruri ce depășesc puterile lor. Acestea sunt ispitele sufletești.

Iar ispitele cele trupești ale omului mândru sunt: întâmplările dureroase ce stăruie pururea în împletire cu el și sunt anevoie de destrămat, întâlniri cu oameni răi și necredincioși, care îi pricinuiesc ne­cazuri; uneori inima i se tulbură dintr-odată din pricina fricii lui Dumnezeu; de multe ori cade de pe stânci și alte locuri înalte; și alte pătimiri rele ale trupului li se întâmplă unora ca aceștia; lipsirea nădejdii și a credinței în Dumnezeu, lipsa oamenilor care ar putea mângâia inima lor deznă­dăjduită, lucru ce este iconomisit astfel de puterea lui Dumnezeu. Și, pe scurt, unii ca aceștia pătimesc toate cele care sunt mai presus de puterea lor de a răbda, la acestea adăugându-se și războiul adus de patimile lor.

Iar aceste ispite încep atunci când omul începe să se considere înțelept. Și astfel cade când într-o ispită, când într-alta, potrivit cu măsura în care primește aceste gânduri de mândrie. Așadar, din felurile ispitelor ce te atacă, înțelege cărările în­guste pe care se abat gândurile tale. Și dacă vei vedea împletite unele dintre aceste ispite cu cele vădit demonice, ce le-am arătat mai sus, să știi că, potrivit cu ispitele pe care le primești, s-a cuibărit în tine mândria și te roade.

(Sfântul Isaac Sirul cel de Dumnezeu insuflatDespre ispite, întristări, dureri și răbdare, traducere de Ieroschim. Ștefan Nuțescu, ediția a 2-a, rev., Editura Evanghelismos, București, 2012, pp. 35-37)

De la același autor

Ultimele din categorie