„Leapădă-te de tine, iar vrăjmaşul va pleca de la tine”

„Leapădă-te de tine, iar vrăjmaşul va pleca de la tine”. În asceza credinţei, omului i se cere să acţioneze conform unui paradox care neagă înţelegerea: „Fii mort în viaţa ta, şi vei trăi după moarte”.

„Leapădă-te de tine, iar vrăjmaşul va pleca de la tine”. În asceza credinţei, omului i se cere să acţioneze conform unui paradox care neagă înţelegerea: „Fii mort în viaţa ta, şi vei trăi după moarte”. Prin credinţă, mintea este vindecată şi dobândeşte înţelepciunea. Sufletul devine înţelept atunci când încetează „a se întovărăşi fără de ruşine cu gândurile întinate”. „Dragostea de trup este semn al necredinţei”. Credinţa eliberează mintea de influenţa simţurilor şi o linişteşte cu ajutorul postului, cugetării la Dumnezeu şi prin privegheri. Necumpătarea şi îmbuibarea înceţoşează mintea, o abat spre gânduri necuviincioase, întinând-o cu tot felul de năluciri şi patimi.

(Părintele Iustin Popovici, Credința Ortodoxă și viața în Hristos, traducere de prof. Paul Bălan, Editura Bunavestire, Galaţi, 2003, p. 55)

Ultimele din categorie