Mai întâi va răsuna trâmbiţa arhanghelului...

Mai întâi va răsuna trâmbiţa arhanghelului. Acestui răsunet al trâmbiţei cereşti îi va urma învierea morţilor din morminte, învierii îi va urma înfricoşata Judecată a lui Dumnezeu.

Mai întâi va răsuna trâmbiţa arhanghelului. Acestui răsunet al trâmbiţei cereşti îi va urma învierea morţilor din morminte, învierii îi va urma înfricoşata Judecată a lui Dumnezeu. Şi înfricoşatei Judecăţi a lui Dumnezeu îi va urma viaţa celor drepţi în împărăţia veşnică a lui Hristos. Aşa a fost proorocit de către Cel Adevărat. Toate proorocirile Sale s-au îndeplinit. Şi aceasta se va îndeplini. 

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Credinţa poporului lui Dumnezeu, Traducere din limba engleză: Diana Potlog, Editura Sophia, Bucureşti, 2001, p. 54)

De la același autor

Ultimele din categorie