„Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele”

Creştinul despărţit de Hristos pierde trăirea duhovnicească şi sufletul lui secătuieşte.

Mlădiţele care nu aduc roade se separă de viţă; tot aşa şi creştinii care nu aduc roade bune se despart de Hristos. Mlădiţa desprinsă de viţă se usucă; tot aşa şi creştinul despărţit de Hristos pierde trăirea duhovnicească şi sufletul lui secătuieşte. Mlădiţa uscată nu mai este nimănui de folos, decât pentru a fi arsă; tot aşa şi creştinul care s-a despărţit de Hristos şi s-a secătuit duhovniceşte se predă focului veşnic.

„Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard” (Ioan 15, 4-6).

(Sfântul Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească, din lume adunată, Editura Egumenița, Galați, 2008, p. 51)

De la același autor

Ultimele din categorie