Orice ni s-ar întâmpla, nu avem motiv să cădem în deznădejde

„Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme?”

Obiceiul vrăjmașului este să aducă în inimă frica cea dobitocească și tulburare, ca prin asta să arunce pe om în deznădejde. Dar tu, frate creștine, chiar dacă L-ai vedea pe Însuși Domnul că își întoarce fața Sa de către tine și nu te mai socotește între oile Sale, tu nici atunci să nu te împuținezi, ci roagă-te cu stăruință de El, precum se ruga și văduva cea necăjită către judecătorul nedreptății (cum spune la Sfânta Evanghelie) și nu vei rămâne rușinat. Strigă cu îndrăzneală la gândurile cele otrăvite, cum striga și Sfântul Proroc David, zicând: „Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme?” și apoi zi: „Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt!”.

(Sfântul Ioan Iacob de la Neamț - HozevitulPentru cei cu sufletul nevoiaș ca mine... Opere completeEditura Doxologia, Iași, 2010, p. 386)

De la același autor

Ultimele din categorie