„Nimeni din cei chemați nu va gusta din cina Mea”

Creștine, israilitenii care au cârtit îi preînchipuie pe acei creștini care preferă fericirea vremelnică fericirii veșnice și cerești, așa cum israilitenii au preferat carnea egiptenească și celelalte mâncăruri manei cerești.

Creștine, să păstrăm în mintea noastră acest cuvânt dumnezeiesc: „Nimeni din cei chemați nu va gusta din cina Mea”. Iată cum se mânie Domnul pe oamenii nerecunoscători, care sunt chemați prin cuvântul Lui la fericirea veșnică, la Cina preaslăvită și preadulce și care, disprețuind această fericire a Lui, se îndreaptă spre cinstea, slava, bogăția, desfătarea vremelnică și deșartă, precum și spre celelalte comori ale acestei lumi. „Nimeni din cei chemați nu va gusta din cina Mea”.

Citim în Cărțile lui Moise, în Numeri, că, atunci când fiii lui Israil au ieșit din Egipt, au cârtit: „Cine ne va hrăni cu carne? Căci ne aducem aminte de peștele pe care-l mâncam în Egipt în dar, de castraveți și de pepeni, de ceapă, de praz și de usturoi; și a ascultat Domnul cârtirea lor și s-a aprins tare mânia Domnului și a fost aprins între ei focul de la Domnul” (Numerii 11, 4). Creștine, israilitenii care au cârtit îi preînchipuie pe acei creștini care preferă fericirea vremelnică fericirii veșnice și cerești, așa cum israilitenii au preferat carnea egiptenească și celelalte mâncăruri manei cerești; de aceea s-a și aprins mânia Domnului asupra lor, și nu focul cel vremelnic, ci cel veșnic s-a aprins între ei. Vă spun vouă: „Nimeni din cei chemați nu va gusta din cina Mea”. Creștine, înfricoșător este acest cuvânt, dar adevărat! Așa se va întâmpla cu cei ce disprețuiesc chemarea dumnezeiască.

(Sfântul Tihon din ZadonskComoară duhovnicească, din lume adunată, Editura Egumenița, Galați, 2008, p. 75)

De la același autor

Ultimele din categorie