Nu pierdeţi curajul!

Aproape sunt cununile si aproape-i ajutorul Domnului. Statornicia lucrurilor omeneşti e de scurtă durată.

Dacă se continuă încercările, nu pierdeţi curajul! Aproape sunt cununile si aproape-i ajutorul Domnului. Statornicia lucrurilor omeneşti e de scurtă durată:

„ Tot trupul este ca iarba şi toată mărirea lui ca floarea câmpului. Se usucă iarba, floarea se veştejeşte, dar cuvântul Domnului rămâne în vecie” (Is. 40, 6-8).

Să ne legăm de porunca ce rămâne, să dispreţuiţi aparenţa ce trece.

(Sfântul Vasile cel Mare, Epistole, epistola 220, în PSB, vol. 12, pp. 453-454)

De la același autor

Ultimele din categorie