Pentru ce se zice că întruparea Domnului a fost tăinuită tuturor puterilor cereşti?

Îngerii cunoşteau întruparea Domnului ce avea să vină pentru mântuirea oamenilor.

Deoarece unii se rătăcesc zicând: „Pentru ce se zice că întruparea Domnului a fost tăinuită tuturor puterilor cereşti, de vreme ce ştim că şi profeţiile cele cu privire la Domnul s-au petrecut prin îngeri, şi zămislirea în pântecele Fecioarei Arhanghelul Gavriil a binevestit-o, iar păstorilor tot îngerii le-au împărtăşit taina"; aşadar, ce înseamnă taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută?
 
Că îngerii cunoşteau întruparea Domnului ce avea să vină pentru mântuirea oamenilor, nu trebuie să ne îndoim. Dar aceasta s-a ascuns lor, zămislirea cea necuprinsă cu mintea şi modul în care, întreg fiind în Tatăl şi întreg fiind în toate şi pe toate umplându-le, întreg a încăput în pântecele Fecioarei.
 
(Sfântul Maxim Mărturisitorul, Întrebări și nedumeriri, Editura Doxologia, Iași, 2012, p. 82)

Ultimele din categorie