Pomenirea morții și roadele ei

Osteniți-vă! Osteneala învinge totul cu ajutorul lui Dumnezeu.

Păstrați aducerea aminte de Dumne­zeu și aducerea aminte de moarte. Acestea dau putere fricii de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu naște în om luarea-aminte la sine însuși și la toate faptele, gândurile și simțămintele sale. De aici – viața cucernică, în trezvie. De aici – înă­bușirea patimilor. De aici – curăția. Din curăție – petrecerea cu Dumnezeu nu doar cu gândurile, ci și cu simțirile.

Osteniți-vă! Osteneala învinge totul cu ajutorul lui Dumnezeu.

(Sfântul Teofan ZăvorâtulBoala și moartea, traducere din lb. rusă de Adrian și Xenia Tănăsescu, ed. a 2-a, Editura Sophia, București, 2007, p. 59)

De la același autor

Ultimele din categorie