Pune și tu umărul pentru mântuirea ta!

Rugăciunile oamenilor sfinți aduc asupra noastră mult ajutor dacă punem și noi umărul! Daca nu facem astfel, ajutorul acelora nu ne este de folos.

Rugăciunile oamenilor sfinți, aduc asupra noastră mult ajutor dacă punem și noi umărul! Dacă nu facem astfel, ajutorul acelora nu ne este de folos. Spre exemplu, la ce le-a folosit iudeilor rugăciunea lui Ieremia? De trei ori s-a rugat prorocul Ieremia lui Dumnezeu și de trei ori a auzit cuvintele: „Nu te ruga pentru acest popor și nu înălța rugăciune și cerere pentru dânșii, nici nu mijloci înaintea Mea, că nu te voi asculta” (Ieremia 7, 16). La ce i-a folosit lui Saul rugăciunea lui Samuel, care s-a rugat și a jelit pentru el până în ultima zi, și la ce le-a folosit israeliților? Nu-mi voi îngădui să fac înaintea Domnului păcatul de a înceta să mă rog pentru voi (I Regi 12, 23), le-a zis acestora. Și totuși, au pierit cu toții. De ce? Ne spune motivul Dumnezeu, prin gura prorocului Ieremia: „Chiar Moise și Samuel de ar sta înaintea Mea, sufletul Meu tot nu s-ar îndupleca spre poporul acesta” (Ieremia 15, 1).

Așadar, rugăciunile nu aduc niciun folos? Ba da! Ne aduc un foarte mare folos, dar numai dacă punem și noi umărul!

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții, Traducere de Cristian Spătărelu și Daniela Filioreanu, Editura Egumenița, pp. 198-199)

De la același autor

Ultimele din categorie