Să dăm cu bucurie!

Dacă dați cu bucurie, dați mult, dând puțin; de dați mult cu întristare, acest mult îl micșorați. Numai așa văduva care și-a dat cei doi dinari, a întrecut cu mult pe cei cu talanții.

Semănătorul, cu bucurie aruncă sămânța, cu toate că nu știe ce va culege. Cu atât mai bucuros se cade a fi acela care, în chip de ogor, cultivă Cerul. Dacă dați cu bucurie, dați mult, dând puțin; de dați mult cu întristare, acest mult îl micșorați. Numai așa văduva care și-a dat cei doi dinari, a întrecut cu mult pe cei cu talanții.

Ea dădea cu deplinătate de suflet. Dar dacă cineva e sărac și se despoaie de tot ce are, cum va face aceasta cu dragă inimă? Intrebați pe văduvă, ea are să vă învețe modul: veți afla că mâna zgârcită nu-i urmarea sărăciei. Căci se poate fii mărinimos fiind sărac și bogat fiind, să fii mână zgârcită.

(Sfântul Ioan Gură de AurCuvinte alese, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002, p. 54)

Ultimele din categorie